KSOS 39 INS 29788/2014-B6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 29788/2014-B6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníků: č. 1: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Dr. Malého 2467/27, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a č. 2: Monika anonymizovano , anonymizovano , IČ 86997777, Dr. Malého 2467/27, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava

takto:

Výrok III. 2/ usnesení o schválení oddlužení ze dne 29.6.2015 č.j. KSOS 39 INS 29788/2014-B3 se s účinností od měsíce následujícího po právní moci tohoto rozhodnutí mění takto:

2/ Soud ukládá dlužníkovi, aby zasílal insolvenčnímu správci částku 2.100,-Kč měsíčně.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29.6.2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků a na dobu 5-ti let určil dlužníkovi, aby insolvenčnímu správci zasílal měsíčně částku 9.500,-Kč.

Podáním ze dne 2.1.2015 požádal dlužník i insolvenční správce o změnu tohoto výroku s odůvodněním, že dlužník změnil zaměstnání, tím pádem se mu zvýšily srážky z jeho příjmu a své vedlejší příjmy nemá v takové výši, aby z nich mohl splácet 9.500,-Kč měsíčně. I po této změně bude dlužník společně se svou manželkou schopen za 5 let uhradit 30% svých závazků. Soud vyhověl návrhu dlužníka a nově určil, že dlužník je povinen měsíčně zasílat správci částku 2.100,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 11.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně