KSOS 39 INS 22063/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 39 INS 22063/2014 Ze dne: Krajský soud v Ostravě Naše spis.zn.: 1 VSOL 1110/2015-A-30 Havlíčkovo nábř. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 27.11.2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení elektronický spis Krajského soudu v Ostravě sp.zn., který byl odvolacímu soudu předložen (č.d. A-29) k rozhodnutí o odvolání navrhovatele OREA-INVEST s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.8.2014, č.j.-A-4.

Z obsahu elektronického spisu se podává, že o odvolání navrhovatele proti výše citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě Vrchní soud v Olomouci rozhodl usnesením ze dne 24.3.2015, č.j., 1 VSOL 972/2014-A-14 a předložení elektronického spisu k rozhodnutí o témže odvolání je tudíž nedůvodné.

Odvolací soud upozorňuje, že soud prvního stupně odvolacímu soudu dosud nepředložil k rozhodnutí odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.9.2015, č.j.-A-26. K rozhodnutí o tomto odvolání je třeba spis předložil odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu