KSOS 39 INS 20231/2013-B2
KSOS 39 INS 20231/2013-B2

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Vilém anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47982586, Hany Kvapilové 2003/7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, o návrhu na předběžného opatření,

takto:

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782 je povinna počínaje měsícem srpen 2013 a každý další měsíc uvolnit dlužníkovi z bankovního účtu č. 1518878103 platby představující starobní důchod zasílaný Českou správou sociálního zabezpečení ve výši 15.341,-Kč.

II. Toto předběžné opatření bude trvat do doby rozhodnutí insolvenčního soudu o povoleném oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Toto rozhodnutí se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Ostravě dne 9.8.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Darina Lidáková samosoudce