KSOS 39 INS 13684/2015-B5
Číslo jednací: KSOS 39 INS 13684/2015-B5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , Fučíkova 1095/46, 735 06, Karviná-Nové Město, korespondenční adresa: Masarykovo náměstí 6, 733 01 Karviná zast.: SIBO service s.r.o., V Aleji 759/24, 734 01, Karviná-Ráj,

takto:

Výrok III. 1/ usnesení o schválení oddlužení ze dne 3.11.2015 č.j. KSOS 39 INS 13684/2015-B4 se mění takto:

Soud ukládá plátci mzdy dlužníka: také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ): OKD a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ 26863154, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy dlužníka srážky ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení přednostní pohledávky a sražené částky nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci: JUDr. Kateřina Martínková, se sídlem Sokolská tř. 22, 702 00 Moravská Ostrava.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne3.11.2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků a určil zaměstnavateli dlužníka, aby celý příjem zasílal insolvenčnímu správci.

V průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce požádal o změnu usnesení tak, aby bylo zaměstnavateli určeno provádět ze mzdy dlužníka srážky a vyplácet dlužníkovi nezabavitelnou částku tak, aby bylo zaručeno že i při navýšení nezabavitelné částky, dlužníkovi bude vyplaceno každý měsíc nezabavitelná částka ze strany zaměstnavatele.

S ohledem na výše uvedené soud tímto rozhodnutím změnil výrok citovaného usnesení a uložil plátci příjmu provádět z příjmu dlužníka srážky a zasílat jej insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 25.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Bc. Jana Fussová samosoudkyně