KSOS 38 INS 28550/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 38 INS 28550/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše sp.zn.: Vyřizuje: 1 VSOL 793/2016-B-24 Vladimíra Kvapilová Havlíčkovo nábř. č. 34 telefon: 585532321 728 81 Ostrava 1 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 26. září 2016

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu odvolacího soudu vracíme váš spis sp. zn. KSOS 38 INS 28550/2013 ve věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Frýdku Místku, Marie Majerové 1914, PSČ 738 01, zastoupeného Mgr. Pavlem Szkanderou, advokátem, se sídlem Frýdek-Místek, Svatoplukova 1209, PSČ 738 01(plná moc č.d. B-13), bez věcného vyřízení, k úkonům dle ustanovení § 210 o.s.ř.

Spis byl odvolacímu soudu předložen dne 6.6.2016 k rozhodnutí o odvolání dlužníka ze dne 20.5.2016 (č.d. B-12) proti usnesení vašeho soudu ze dne 2.5.2016, č.j. KSOS 40 (38) INS 28550/2013-B-11, kterým bylo zrušeno oddlužení dlužníka (výrok I.), prohlášen na majetek dlužníka konkurs (výrok II.) s tím, že půjde o konkurs nepatrný (výrok III.).

Po té, kdy odvolací soud nařídil k projednání odvolání dlužníka jednání na 14.9.2016, dlužník podáním ze dne 29.8.2016 (č.d. B-20) požádal jednak o odročení jednání a současně požádal o přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.) a ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně svých zájmů (§ 30 o.s.ř.). Z těchto důvodů odvolacímu soudu nezbylo, než odvolací jednání odročit a to do doby, než bude o uvedené žádosti dlužníka rozhodnuto.

I když shora uvedená žádost byla podána až v průběhu odvolacího řízení, musí o ní, po případném předchozím šetření, rozhodnout soud prvního stupně (viz komentář k § 30 a § 138 o.s.ř.), neboť v případě negativního rozhodnutí o žádosti dlužníka o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, je odvolání přípustné.

Proto po provedení všech potřebných úkonů, předložte spis znovu odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu isir.justi ce.cz