KSOS 36 INS 11495/2010-A-11
Číslo jednací: KSOS 36 INS 11495/2010-A-11

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka : FENSTER-HAUS s.r.o., IČO: 278 15 595, Křižná 41/14, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, o insolvenčním návrhu věřitele: IPH europe property spol. s r.o., IČO: 267 76 375, Šumavská 249, 386 01 Strakonice

takto:

Návrh insolvenčního navrhovatele-věřitele na vydání předběžného opatření ustanovením předběžného správce, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Návrh věřitele na předběžné opatření nevymezuje skutkovou podstatu jím tvrzeného nestandardního podnikání dlužníka vedoucí k osvědčení důvodnosti pro jeho vydání a ani je ničím nedokládá. Insolvenční soud jej proto zamítnul.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze insolvenční navrhovatel, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 26.11.2010

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín,v.r. Iveta Kukiová samosoudce