KSOS 34 INS 35653/2013-A26
Číslo jednací: KSOS 34 INS 35653/2013-A26

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem ve věci dlužník: J SPED s.r.o., IČ 27804259, Ostravská 751/85, 748 01 Hlučín, věřitel-navrhovatel: Ludmila Polášková, U nové školy 720/82, 700 30 Ostrava Hrabůvka, o zrušení usnesení o vrácení soudního poplatku ze dne 13.01.2015

takto:

Usnesení soudu j.č. KSOS 34 INS 35653/2013-A25 ze dne 13.01.2015 vydané vyšší soudní úřednicí Ing. Zdeňkou Machovou dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vyšších soudní úřednících se zrušuje.

Odůvodnění:

Předmětným usnesením j.č.-A25 z 13.01.2015 rozhodla vyšší soudní úřednice Ing. Zdeňka Machová o vrácení soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč, z důvodu, že plátkyně Marie Šebestová uhradila soudní poplatek pravděpodobně dle špatného variabilního symbolu. Plátkyně na to byla upozorněna přípisem ze dne 10.12.2014 a protože odpověď ve lhůtě nebyla doručena, bylo rozhodnuto o vrácení soudního poplatku.

Dne 13.02.2015 bylo do spisu doloženo podání ze spisu KSOS 37 INS 19961/2014-A9, v němž plátkyně, paní Marie Šebestová, sděluje, že se jednalo o částku 2.000,00 Kč s VS 4803565313 na zaplacení soudního poplatku ve věci insolvenčního řízení proti dlužníkovi: Pekárna Kunčice s.r.o., IČ 28658264, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.

Soud po zjištění nastalé skutečnosti, postupem dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících, napadené usnesení ze dne 13.01.2015 v plném rozsahu zrušil a rozhodl, že platba bude převedena ke sp. zn. KSOS 37 INS 19961/2014.

Poučení : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Ostravě dne 13.2.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar, v.r. Pavla Geduldíková samosoudce