KSOS 33 INS 5771/2009-B-40
Číslo jednací: KSOS 33 INS 5771/2009-B-40

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka: Jitka Indruchová, r.č: 715529/4861, Rooseveltova 2096/20, 794 01, Krnov-Pod Bezručovým Vrchem o odvolání věřitele č.1: P.M.T. 2002, s.r.o., IČ: 60720735, Palackého náměstí 231, 686 01 Uherské Hradiště,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 5771/2009-B-37 ze dne 20.2.2012 se dle ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích ruší, neboť soudní poplatek byl zaplacen v odvolací lhůtě.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Ostravě dne 19.03.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut, v.r. Petra Závorová samosoudce