KSOS 33 INS 16031/2011-P20-13
Číslo jednací: KSOS 33 INS 16031/2011-P20-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem, v insolvenční věci dlužníka: ESB Euro Scarrabeus a.s., IČ 26873354, Pekařská 2812, 746 01 Opava a věřitele č. 20, P20: M I T M E T A L spol. s r.o., IČ: 25858106, Pod Žamboškou 1164, 755 01 Vsetín, zastoupen: Mgr. Maršálek Petr, Stará cesta 676, 755 01 Vsetín, o odvolání věřitele ze dne 8.4.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 16031/2011-P20-4, ze dne 25.3.2013, se mění tak, že přihláška pohledávky P20 věřitele č. 20: M I T M E T A L spol. s r.o., IČ: 25858106, Pod Žamboškou 1164, 755 01 Vsetín, se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením byla odmítnuta přihláška pohledávky odvolatele poté, co byla na přezkumné jednání popřena, co byl dne 19.2.2013 o popření vyrozuměn věřitel a incidenční žalobu ve lhůtě nepodal.

Včasným odvolání ze dne 8.4.2013 napadl dané usnesení právní zástupce věřitele s tím, že výzva nebyla doručena jenu, ale přímo věřiteli, tedy chybně a lhůta k podání incidenční žaloby tedy ještě neuplynula.

Odvolání je důvodné, neboť dle ust. § 50b odst. 1 o.s.ř platí i pro insolvenční řízení pravidlo, že má-li účastník zástupce, doručuje se tomuto zástupci.

Odvolání proto vyhověl již soud prvního stupně, a to za použití ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno vyšším soudním úředníkem.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobám, kterým se toto rozhodnutí doručuje zvlášť, běží lhůta pro podání odvolaná ode dne, kdy jim bylo doručeno zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 29.7.2013

Za správnost vyhotovení Mgr. Rostislav Krhut v.r. Petra Závorová samosoudce