KSOS 25 INS 7801/2010
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn KSOS 25 INS 7801/2010 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 2 VSOL 936/2015-B-54 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25. září 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší spisové značky, pod kterou probíhá insolvenční řízení dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , bez věcného vyřízení.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 2015, č. j. KSOS 25 INS 7801/2010-A-45, kterým bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka, a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

Insolvenční soud předložil věc odvolacímu soudu přesto, že napadené rozhodnutí nebylo dlužníku jako odvolateli řádně doručeno. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí mělo být dlužníku doručeno do vlastních uložením dle § 49 odst. 4 o. s. ř., když bylo doručováno na adresu Zimní Důl 631, 735 11 Orlová-Město, přestože dlužník jako svoji poslední adresu pro doručování označil adresu 735 14 Orlová-Lutyně č. p. 745 (č. d. B-40) a insolvenční soud mu na tuto adresu také následně doručoval (viz usnesení č. d. B-42). Je proto nutné, aby insolvenční soud dlužníkovi napadené rozhodnutí řádně doručil na adresu pro doručování ve smyslu § 46a o. s. ř., kterou dlužník naposledy změnil v podaném odvolání (č. d. B-46), tedy na adresu: ubytovna, Osvobození 827, 735 14 Orlová-Lutyně.

Řádné doručení napadeného rozhodnutí je nezbytným předpokladem pro posouzení otázky včasnosti podaného odvolání ze strany odvolacího soudu. Po řádném doručení napadeného rozhodnutí dlužníkovi, předloží insolvenční soud spis odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Hejda v.r. Renáta Hrubá pověřený člen senátu