KSOS 22 INS 28009/2016-B-9
Číslo jednací: KSOS 22 INS 28009/2016-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Slaná Vendula, rč. 826125/5442, bytem: Nádražní 368, 747 22 Dolní Benešov, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to bratrovi dlužnice Martinu Slanému, bytem Mírová 21, Chuchelná, 747 24 a uděluje souhlas s přímým prodejem věci sepsané do soupisu majetkové podstaty (č.dok. B-1): členská práva a povinnosti ve stavebním bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Petra Bezruče, Dolní Benešov, IČ: 42864500, se sídlem Petra Bezruče 369, 747 22 Dolní Benešov, spojená s právem nájmu k bytu 3+1 v domě na ulici Nádražní 368, 747 22 Dolní Benešov za cenu 700 000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.12.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Bc. Lenka Kaboňová samosoudkyně isir.justi ce.cz