KSOS 22 INS 16768/2011-B-13
Číslo jednací: KSOS 22 INS 16768/2011-B-13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ: 482 18 448, Kpt. Jaroše 731/34, 737 01 Český Těšín, o povolení výjimky

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 IZ a to matce dlužníka-paní Jarmile Podolové, bytem Český Těšín, Kpt. Jaroše 731/34, 737 01.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 21.05.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně