KSOS 22 INS 12687/2014-B10
Číslo jednací: KSOS 22 INS 12687/2014-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Dagmar Kubová, IČ: 70006270, rč. 685112/1783, bytem: 739 98 Mosty u Jablunkova 659, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to synovi dlužnice Matěji Kubovi, Mosty u Jablunkova 659, Mosty u Jablunkova 739 98,

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 23.7.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Bc. Lenka Kaboňová samosoudkyně