KSOS 14 INS 30429/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 14 INS 30429/2012 Ze dne: Krajský soud Ostrava Naše spis.zn.: 2 VSOL 816/2014-B-33 Havlíčkovo nábřeží 34 2 VSOL 817/2014 728 81 Ostrava Vyři zuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 29.9.2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracím spis sp. zn.bez rozhodnutí o podaných odvoláních, neboť pro to dosud nejsou splněny zákonné předpoklady.

Odvolací soud registruje vadné doručování soudních zásilek dlužníkovi od samého počátku insolvenčního řízení. Z historie doručování soudních písemností dlužníkovi soustavně na adresu Kujavy č. 52 (pošta avizovala, že se z adresy Kujavy 52 odstěhoval), z jeho vyjádření u přezkumného jednání (potvrdil snahu nemovitosti v Kujavách prodat s tím, že do realizace prodeje zde má nájemníka) i z jeho podání ohledně místa jeho pobytu na čl. B-32 je patrné, že dlužník na adrese Kujavy č. 52 od roku 2011 nebydlí, nýbrž se zdržoval v Suchdolu nad Odrou a od října 2013 bydlí na adrese Hodslavice č. p. 195 s úmyslem se zde zdržovat trvale.

Z uvedeného vyplývá, že doručování veškerých písemností soudem na adresu trvalého bydliště dlužníka Kujavy č. 52 bylo v rozporu s procesními předpisy, zejména se zásadami zakotvenými v § 49 o. s. ř. a takové doručení nemá zamýšlené právní účinky.

Řádně dosud nebyly dlužníkovi doručeny zásadní listiny, zejména insolvenční návrh věřitele (A-1), výzva soudu k tomu, aby se dlužník k návrhu vyjádřil (A-9), rozhodnutí o úpadku (A-13), rozhodnutí o konkursu (B-7), rozhodnutí o žádosti o osvobození od soudních poplatků o ustanovení zástupce (B-15), případně další dokumenty. Dlužníku tak soud znemožnil ve věci řádně jednat.

Povinností krajského soudu bude řádně veškeré dokumenty rozhodnutí dlužníkovi doručit a umožnit mu k jiným se vyjádřit případně podat opravný prostředek. Podle aktivity dlužníka pak bude možné, při splnění povinností podle paragrafu 209, § 210, případně § 210a o. s. ř., věc znovu předložit odvolacímu soudu k vyřízení již podaných odvolání, případně odvolání dalších.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu