KSOL 16 INS 22677/2011-B41
Číslo jednací: KSOL 16 INS 22677/2011-B41

Usnesení

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Šulákem v insolvenční věci dlužníka-Gottwald anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 501/26, 783 35 Horka nad Moravou,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci číslo jednací: KSOL 16 INS 22677/2011-B37 ze dne 7.8.2013 s e r uš í.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 20.9.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šulák v.r. Eva Šimková v.z. samosoudce