KSOL 16 INS 21502/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOL 16 INS 21502/2012 Ze dne: Krajský soud v Ostravě-pobočka v Naše spis.zn.: 3 VSOL 926/2013-A-36 Olomouci Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Studentská 7 telefon: 585532321 771 11 Olomouc e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 19.11.2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn.ve věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Čapků 1146, Uničov, který byl odvolacímu soudu předložen s odvoláním dlužníka proti usnesení o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení bez věcného vyřízení odvolání.

Napadené usnesení bylo vyhlášeno u jednání soudu dne 6.8.2013 (č.l. A-26), jeho písemné vyhotovení, založené ve spise jako dokument na č. l. A-27, je však datováno dne 8.8.2013.

Nesprávné datum v písemně vyhotoveném usnesení bude třeba opravit postupem podle ust. § 164 o.s.ř. v souladu s datem jeho vyhlášení u jednání dne 6.8.2013. Teprve po té bude možné spis opětovně předložit odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 P.O.BOX 208 771 00 Olomouc

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Vladimíra Kvapilová

Přílohy

1 x listinný spis-oddíl A