KSOL 10 INS 19251/2015
Sp. zn. KSOL 10 INS 19251/2015 VK: doruč IS, D, ZV + IR Kal PM

V Olomouci dne 1.6.2016

Mgr. Bronislav Šlahař samosoudce

' mm'-1 n ummulmnumu ...mi d-

4314

MIWW W ł -HllllÍllIlI Nllüllllülllllllăll *#31á-*áhłü1ů ráji-.h-_. v 10 !HB mamma3.*

f' l '~. '.

...rl-r . .v '* .sl *u ,~ BH IIEI'IEEBIIÍ 'iu' I "4- nad HF*** i l _T'. I .ur 1-..

Zdeňka vašiökmrá nan 1 9?2

U mýta 51ti

?89 EB PnstřelmcwDanu-:1m um łülnänllahhhąrlimhmdu Muhammada:

Mam-mamma-im r'r. v. .' ' 1~ Z x*: "Í' *EH muni th

.r " '* 'I l . fu' 1 1: .

11:5:: wii ' Ú ''UI-1 L 'r

ł III-'H-II muj-1*# ..

ř /ÁM .Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

..vvu vv lv Ivlv lv l l-v Ivvuvvuvvlv

10lNS 19251/2015 B14 usnesení, tisková skupina 4314-6/2016 SO Lhůta: 29.08.2016

OL IVO 2016/06/01 12:50:04 Pelko real a.s., IČ: 27919536, právnická, ID: PELKO REA27919536 1 Typ DS: P0

Pelko real a.s., Dyjská 845/4, 19600 Praha 9, CZ

ID DS: 7chmt4

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 15:57:23

Eva Lorencová 02.06.2016 17:31 :42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

01.06.2016 15:57:23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 15:57:23 02.06.2016 17:31:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

29.06.201614:28 Kontrolu provedl: Šafaříková Andrea

03.06.2016 00:45Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v..

10INS 19251/2015 vvvl v 'v' I v lv lv"-vlvv lv

B14 usnesení, tisková skupina 4314-6/2016

SO

Lhůta: 29.08.2016

OL IVO 2016/06/01 12:50:04 JUDr. Andree anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66245192, ins. správce, ID: ANDREE KAMI710921 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Andree-JUDr. anonymizovano Andree, Dolní náměstí 22/43, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: 4ebxtgx

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 15:57:24

01.06.2016 15:57:24

01.06.2016 15:57:24 02.06.2016 14:21 :39

29.06.2016 14:28 03.06.2016 00:45

Eva Lorencová 02.06.2016 14:21:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šafaříková AndreaSpisová značka:1OINS 19251/2015 Identifikace dotazuz4314-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 14:32 Kontrolu provedląíLorencová Eva

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzPelko real a.s., IČ: 27919536, Typľprávnická ID:PELKO REA27919536 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:7chmt4 Stav DS Přístupná Název DS firma: Pelko real a.s.

IČ: 27919536 Adresa: Dyjská 4/845, 19600 Praha 9, CZ

AdresátzJUDr. Andree anonymizovano , nar. TYPľins. IDzANDREE KAMI7109 anonymizovano , IČ: 66245192, ins. správce správce Údaje o schránce: typ PFO_1NSSPR 1D DS:4ebxtgx Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Andree, firma: JUDr. anonymizovano Andree IČ: 66245192

Adresa: Dolní náměstí 43/22, 77900 Olomouc, CZanonymizovano nepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzVašíčková Zdenka, nar. T31 podnikajíc: 1D:VAŠÍČKOZDEŇ101172 1 10.11.1972, IC: 01985345, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Vašíčková, Zdeňka, 10.11.1972, 01985345 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R