KSOL 10 INS 10683/2016
Sp. zn. KSOL 10 INS 10683/2016

VK: Usnesení doruč:-dlužník + vrat přílohy-DS, jinak III. -zveřejní V IR

-založ do spisu doručenku od dlužníka-usn. A5.

Kal: PM V Olomouci dne 30.5.2016

Irena Zvonkova vyšší soudní úředniceWmam-Mummímnumu MATTyp Ill.dum_ um 129923 P *12992a-5-2ü1a-1* ň. 'NINE 'IIIEEW'IE x A? uanmní + vracení pHIahMariana Krajčiavá nar. 19373 Svabodava 121 T90 55 Vidnava

'anhľ' mac-nm a* . m.mammhmm mamma:: J/É 'tl-,ů /1 mamma-ml-Mą/-Gx f

Jarmila Ju

WIWWIH-Spisová značka:101NS 10683/2016 Identifikace dotazuzl29928-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 12:22 Kontrolu proved JILorencová Eva

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů AdresátzKrajčiová Mariana, nar. Tbřť fyzická IDzKRAJČIOMARIl80673 l 18.06.1973, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Krajčiová, Mariana, 18.06.1973 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R