KSCB 28 INS 2794/2014-B-13
KSCB 28 INS 2794/2014-B-13

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl JUDr. Miroslavem Veselým jako samosoudcem v insolvenční věci dlužnice Jany Cepákové, rč: 815909/3052, bytem Dlouhá 123, 378 53 Strmilov, t a k t o :

Zrušuje se usnesení č.j. KSCB 28 INS 2794/2014-B-10 ze dne 11.8.2014.

Odůvodnění: Usnesením č.j. KSCB 28 INS 2794/2014-B-10 ze dne 11.8.2014 nařídil soud prohlídku bytu dlužnice. Toto usnesení bylo vydáno ve smyslu § 212 odst. 3 IZ s tím, že se v tomto případě jedná o usnesení, kterým se upravuje vedení řízení. Ve smyslu § 7 IZ a § 170 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., není však soud takovýmto usnesením vázán a může jej kdykoliv i bez návrhu zrušit.

V posuzované věci soud přistoupil ke zrušení tohoto usnesení, když z podání insolvenčního správce z 15.8.2014 vyplývá, že jeho žádost na nařízení prohlídky bytu se neměla týkat dlužnice jen Jany Cepákové, když v tomto případě došlo k pochybení na straně insolvenčního správce. Z tohoto důvodu postupoval soud dle výše uvedených ustanovení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 91 IZ)

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 18.srpna 2014

JUDr. Miroslav Veselý samosoudce