KSCB 25 INS 1329/2011-A-7
KSCB 25 INS 1329/2011-A-7

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Marií Červinkovou v insolvenční věci dlužníka BIERHANZL BIOGAS, s.r.o. v " likvidaci", IČ 27586367, Ant. Barcala 1441/37, 370 05 České Budějovice, o odvolání likvidátora dlužníka BIERHANZL BIOGAS, s.r.o. v likvidaci Ing. Františka Svobodného, Ant. Barcala 37, 370 05 České Budějovice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.2.2011 č.j. KSCB 25 INS 1239/2011-A-5, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.2.2011 č.j. KSCB 25 INS 1329/2011-A-5, jímž byla dlužníku povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení se mění tak, že částka 30.000,-Kč se snižuje na 7.340,-Kč.

Odůvodnění: Usnesením shora ze dne 17.2.2011 uložil soud dlužníku složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Proti tomuto usnesení podal včas dne 7.4.2011 odvolání likvidátor dlužníka Ing. František Svobodný a žádal, aby záloha byla snížena na 7.340,-Kč, neboť společnost dlužníka nemá žádné další finanční prostředky.

Soud návrhu likvidátora vyhověl a snížil zálohu na částku, kterou má likvidátor ve společnosti k dispozici. Takto bylo rozhodnuto dle § 95 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 12. dubna 2011

JUDr. Marie Červinková samosoudce