KSBR 52 INS 6020/2016-A-14
KSBR 52 INS 6020/2016-A-14 Referát:

1) Zveřejni referát V ISIR. 2) Zašli rozhodnutí vrchního soudu č.1. A-14 -DS, nelze-li pak poštou I.: o soudnímu exekutorovi-Mgr. Koeinee, o dlužnüçovi

Kal. doručenka

V Brně dne 25.5.2016 Mgr. Lucie Ryšavá asistentka soudkyně došlo: 25.5.2016 vypraveno: 6.6.2016 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-www-Iva' v... llvlv 'v lv

52lNS 6020/2016 A-14 Usnesení VS 20/6, tisková skupina 39691-5/2016 LHŮTA Lhůta: 25.06.2016

452-16.docx 2016/05/12 13:59:16 Mgr. Kocinec Jaroslav LL.M., IČ: 71468706, exekutor, ID: KOCINECJARO 2 Typ DS: OVM_EXEKUT

Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M.-soudní exekutor, Farní 19, 73801 Frýdek-Místek, CZ ID DS: 593q955

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 06.06.2016 08:38:26

Bc.,DiS. Jana Škaroupková 06.06.2016 09:00:07

Zprávu vypravil: Doručeno:

06.06.2016 08:38:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 09:00:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

08.06.2016 14:55 Kontrolu provedl: Křížová Daniela

07.06.2016 01:00Spisová značkaz52INS 6020/2016 Identifikace dotazuz39691-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 06:35 Kontrolu proved ::Bc.,DiS. Škaroupková Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Kocinec Jaroslav LL.M., IČ: Týpľemekutor IDzKOCINECJARO 2 71468706, exekutor Údaje o schránce: typ OVM_EXEKUT 1D DS:593q955 Stav DS Přístupná Název DS firma: Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M.-soudní exekutor IČ: 71468706 Adresa: Farní /19, 73801 Frýdek-Místek, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzJelínek anonymizovano , anonymizovano , ?31% podnikajíc: IDzJELÍNEKRADEl60170 2 IC: 44099631, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Jelínek, Ra anonymizovano , 44099631 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R