KSBR 52 INS 26160/2015-A-19
KSBR 52 INS 26160/2015-A-19 Ref-VK: I. Usnesení VS V Olomouci na č. 1. A-19 spisu zašli DS, jinak obálkou typ III: -dlužnüçovi na adresu dle usnesení

II. P0 vrácení doručenky spis předlož na vyznačení právní moci

KAL-doručenka

4. 5. 2016 MgrBohdana K0pečná,v.r. samosoudkyně

Došlo: 5.5.2016 Vypraveno: 19.5.2016 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

52INS 26160/2015

Ivvvvv vv vvvl lvvv 'vv-v I-vvllv l Ivvlv

Usn. VS, 25/5, tisková skupina 77390-412016

LHŮTA

Lhůta: 25.05.2016

3VSOL 470-2016.doc 2016/04/25 09:51 :10 ARK stav s.r.o., IČ: 47917440, právnická, ID: ARK STAV 47917440 1

Typ DS: P0

ARK stav s.r.o., Rostislavovo náměstí 59/7, 61200 Brno, CZ

ID DS: ydxj3ae

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 12:51 :50

19.05.2016 12:51 :50

19.05.2016 12:51 :50 23.05.2016 15:25:47

25.05.2016 17:29 24.05.2016 00:20

Zuzana Štěpánková 23.05.2016 15:25:47

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Křížová DanielaSpisová značkaz52INS 26160/2015 Identifikace dotazuz77390-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 10:47 Kontrolu provedl; Štěpánková Zuzana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:1 adresátůAdresátzARK stav s.r.o., IČ: 47917440, Typľprávnická ID:ARK STAV 47917440 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ydxj3ae Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: ARK stav s.r.o. IČ: 47917440

Adresa: Rostislavovo náměstí 7/59, 61200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R