KSBR 47 INS 19539/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 47 INS 19539/2013 Ze dne: Naše spis.zn.: 2 VSOL 699/2013-A-10

Vyřizuje: Miroslava Kupková Krajský soud v Brně telefon: 585532320 Husova 15 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz 601 95 Brno Datum: 29. srpna 2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis vaší sp.zn. KSBR 47 INS 19539/2013, pod kterou probíhá u vaše soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka BENAPO s.r.o., se sídlem Kostice, Břeclavská 50, okres Břeclav, IČ: 25316991.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 9.8.2013 k rozhodnutí o odvolání navrhujícího věřitele SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram III 168, PSČ 261 01, IČ: 26210428, proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 19539/2013-A-4 ze dne 17.7.2013, kterým byl insolvenční návrh věřitele odmítnut. Z obsahu spisu vyplývá, že odvolání navrhujícího věřitele bylo podáno prostřednictvím advokáta Mgr. Jiřího Kokeše, se sídlem Příbram III, Na Flusárně 168, PSČ 261 01, avšak plná moc tohoto advokáta k zastupování věřitele k odvolání nebyla doložena. Soud prvního stupně proto nepostupoval podle ustanovení § 210 odst. 2 o.s.ř., neboť se nepokusil odstranit tento nedostatek podmínky řízení, přičemž nejde o rozhodnutí podle ustanovení § 93 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy takové úkony činí předseda senátu odvolacího soudu.

Na základě shora uvedeného je třeba, aby soud prvního stupně advokáta odvolatele nejprve vyzval k doložení plné moci, a teprve poté předložil věc s novou předkládací zprávou odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu