KSBR 44 INS 1694/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 44 INS 1694/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 172/2013-A-14 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 26. března 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn.bez věcného vyřízení, neboť dlužník vzal podáním ze dne 25.2.2013 a jeho upřesňujícím doplňkem ze dne 7.3.2013 zpět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a to ještě předtím, než bylo rozhodnuto o odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 7.2.2013, č.j.-A-7.

Za této situace se jeví účelné a hospodárné, aby soud prvního stupně nejprve rozhodl o těchto dispozitivních úkonem dlužníka, a teprve poté spis opakovaně předložil odvolacímu soudu k rozhodnutí odvolání dlužníka proti usnesení o uložení zálohy ze dne 7.2.2013, č.j.-A-7, a to s novou předkládací zprávou.

V Olomouci 26. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu