KSBR 40 INS 7819/2009
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSBR 40 INS 7819/2009 Ze dne: Naše sp.zn.: 1 VSOL 637/2011-A-93 Krajský soud v Brně Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Rooseveltova 648/16 telefon: 585532321 601 95 Brno e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 31.ledna 2012

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme Váš spis sp. zn. KSBR 40 INS 7819/2009, ve kterém probíhá insolvenční řízení dlužníka FALCON, spol. s r. o., neboť není dán důvod spis Vrchnímu soudu v Olomouci předkládat.

Spis byl předložen Vrchnímu soudu v Olomouci dne 11.10.2012 k rozhodnutí o námitce podjatosti soudkyně Mgr. Pavly Mozgové , kterou vznesl podáním ze dne 3.10.2011 dlužník FALCON, spol. s r.o. Podáním ze dne 24.1.2012 (doručeným Krajskému soudu v Brně dne 25.1.2012) dlužník vzal svoji námitku podjatosti zpět, a proto již není dán důvod pro rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci dle ust. § 16 o.s.ř.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková Jitka Jahodová předsedkyně senátu