KSBR 40 INS 14533/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn KSBR 40 INS 14533/2015 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 896/2015-A-14 KSBR 40 INS 14533/2015 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 17. září 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší spisové značky, pod kterou probíhá insolvenční řízení dlužníka GTH Global SE, identifikační číslo 24316733.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání navrhujícího věřitele Milana Mokroše proti výroku XI. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2015, č. j.-A-10, kterým byla tomuto věřiteli uložena povinnost zaplatit soudní poplatek za podání insolvenčního návrhu.

Insolvenční soud předložil věc odvolacímu soudu předčasně, neboť se nezabýval návrhem věřitele Milana Mokroše na osvobození od soudního poplatku ve smyslu § 138 občanského soudního řádu. O osvobození od soudního poplatku přitom požádal věřitel ve svém odvolání ze dne 23. 7. 2015. Tato skutečnost brání odvolacímu soudu v dalším postupu v odvolacím řízení. Bude proto nutné, aby insolvenční soud posoudil důvodnost uplatněné žádosti a rozhodl o ní.

Vyhoví-li insolvenční soud návrhu věřitele, zváží postup podle § 95 insolvenčního zákona. Pokud budou i nadále dány podmínky pro předložení věci odvolacímu soudu, předloží spis odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu