KSBR 38 INS 8679/2015-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 8679/2015-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , 696 31 Bukovany 222, korespondenční adresa: 696 31 Bukovany 240, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 8679/2015-B-10 ze dne 21. 7. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správkyně její plátkyní, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Collect Partner s.r.o., IČ: 29052149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.576,-Kč, 1,43 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Door Financial a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 28.019,60 Kč, 3,19 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Kreditech Česká republika s.r.o., IČ: 01561910,Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.679,68 Kč, 2,12 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 258,-Kč, 0,03 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ: 63487063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.819,-Kč, 4,19 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 688,28 Kč, 0,08 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Aasa Czech a.s., IČ: 29132720, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.764,98 Kč, 2,13 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.237,04 Kč, 1,50 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: EC Financial Services a.s., IČ: 24243744, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.025,69 Kč, 0,34 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.638,07 Kč, 2,35 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.403,-Kč, 2,66 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: ABEWY EXE GROUP, s.r.o., IČ: 27944514, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3, Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.720,-Kč, 2,47 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100.509,-Kč, 11,43 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: Fair Credit International, SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.070,-Kč, 1,03 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: BNP Paribas Personal Finance, Reg. č.: 542 097 902, 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž , Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 529.181,02 Kč, 60,15 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 157 50 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.038,78 Kč, 4,44% z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 17: T&C DOMOV s.r.o, IČ: 27124339, Chudčická 17, 635 00 Brno-Bystrc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.075,-Kč, 0,46 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 21. 7. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 7. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 25. 6. 2015 insolvenční správkyně popřela co do pravosti dílčí pohledávku č. 1 v částce 30.624,-Kč, dílčí pohledávku č. 2 v částce 574,-Kč a dílčí pohledávku ve výši 5.705,-Kč věřitele PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky č. 4 ve výši 39.039,-Kč usnesením č.j.-P-4-2 ze dne 27. 10. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 20. 11. 2015. Jelikož věřiteli zůstala v řízení zjištěna pohledávky ve výši 258,-Kč, soud nerozhodoval o ukončení účasti věřitele v řízení.

Na přezkumném jednání konaném dne 25. 6. 2015 insolvenční správkyně dále popřela co do pravosti dílčí pohledávku č. 2 v částce 5.000,-Kč a dílčí pohledávku č. 3 v částce 20.000,-Kč věřitele O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ: 63487063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky v celkové výši 25.000,-Kč usnesením č.j.-P-5-2 ze dne 27. 10. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 20. 11. 2015. Jelikož věřiteli zůstala v řízení zjištěna pohledávka ve výši 36.819,-Kč, soud nerozhodoval o ukončení účasti věřitele v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí části přihlášek pohledávek č. 4 a č. 5, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně