KSBR 38 INS 8324/2015-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 8324/2015-B-10

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , Merhautova 1033/169, 613 00 Brno, a b) Monika anonymizovano , anonymizovano , Merhautova 1033/169, 613 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 8324/2015-B-8 ze dne 24. července 2015, se mění tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: LAMA energy a.s., IČ: 28262026, Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.620,85 Kč, 0,29 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 222.836,-Kč, 18,03 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: INVESTICE CZ, a.s., IČ: 26283760, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37.453,-Kč, 3,03 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: ROGIN Zero s.r.o., IČ: 28618416, Žerotínovo nám. 641/15, 750 02 Přerov, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 35.150,32 Kč, 2,84 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: BNP Paribas Personal Finance SA, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.248,31 Kč, 0,75 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, IČ: 72080043, Rybníček 569/2, 602 00 Brno IV, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 225,-Kč, 0,02 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 456.216,34 Kč, 36,90 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.043,05 Kč, 3,08 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 54.256,-Kč, 4,39 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 63.187,-Kč, 5,11 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 52.398,79 Kč, 4,24 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: Fair Credit International, SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.557,-Kč, 1,34 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: WPP Financial s.r.o., IČ: 29202884, Veselá 199/5, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.445,15 Kč, 5,05 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 , na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.600,-Kč, 0,53 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: JD Money s.r.o., IČ: 29191629, Příkop 843/4, 602 00 Brno, Strašnice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 23.572,-Kč, 1,91 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37.402,-Kč, 3,03 % z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 17: CCB credit, s.r.o., IČ: 27914348, Přívrat 1963/30, 616 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 81.668,40 Kč, 6,61 % z těchto příjmů,

18/ věřitelům č. 18: Ing. Angelika anonymizovano , anonymizovano , Breticetlova 28, 628 00 Brno, Ing. Rostislav anonymizovano , anonymizovano , Breticetlova 28, 628 00 Brno, na úhradu jejich zjištěné pohledávky ve výši 35.329,-Kč, 2,85 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 24. 7. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 28. 7. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 25. 6. 2015 popřeli insolvenční správce a dlužníci co do výše nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 13 v částce 879,61 Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, pohledávka byla zjištěna ve výši uvedené při jejím popření. Dále insolvenční správce a dlužníci popřeli co do pravosti nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 16 v částce 50.000,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 50.000,-Kč usnesením č.j.-P-16-2 ze dne 2. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 19. 11l. 2015. Jelikož věřiteli zůstala v insolvenčním řízení zjištěná pohledávka ve výši 37.402,-Kč, soud jeho účast v řízení neukončoval.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku nepodání žaloby na určení popřených nevykonatelných pohledávek věřiteli v zákonné lhůtě, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 4. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně