KSBR 38 INS 6297/2014-B-24
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 6297/2014-B-24

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Vyšehradská 1159, 687 25 Hluk, a b) Miroslava anonymizovano , nar. 15. 8. 1968, Vyšehradská 1159, 687 25 Hluk, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 6297/2014-B-8 ze dne 23. 9. 2014, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 6297/2014-B-13 ze dne 2. 12. 2015, s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 401.346,-Kč, 26,02 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: Vodafone Czech Republic, a.s., IČ: 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.808,-Kč, 0,26 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: BNP Paribas Personal Finance SA, reg. číslo: 542 097 902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.458,-Kč, 3,02 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.137,-Kč, 1,56 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Stojanova 484, 686 01 Uherské Hradiště, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.859,-Kč, 0,31 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Příční 694, 687 62 Dolní Němčí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 130.145,-Kč, 8,44 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 10: Josef anonymizovano , nar. 15. 10. 1944, Nivnická 56, 687 62 Dolní Němčí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 69.742,-Kč, 4,52 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.083,-Kč, 0,26 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 13: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 152.630,85 Kč, 9,89 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 14: Milan anonymizovano , anonymizovano , Hlavní 569, 687 25 Hluk, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 388.010,60 Kč, 25,15 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 15: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 178.790,-Kč, 11,59 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 16: B. D. SAFE, s.r.o., IČ: 28272901, Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 138.593,-Kč, 8,98 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 23. 9. 2014, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 1. 10. 2014.

Věřitel č. 3: Cashdirect, a.s., IČ: 27080617, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, vzal podáním doručeným soudu dne 7. 2. 2017 svou přihlášku pohledávky ve výši 14.501,09 Kč zcela zpět. Usnesením č.j.-P-3-3 ze dne 23. 2. 2017 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 14.501,09 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 14. 3. 2017. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení skončila.

Současně soud ve výroku II. promítl změnu obchodní firmy věřitele č. 1.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky č. 3, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. května 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně