KSBR 38 INS 5278/2015-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 5278/2015-B-9

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Bratří Sousedíků 1081, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 5728/2015-B-8 ze dne 9. 6. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty, stane-li se insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 134.758,71 Kč, 16,88 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: RM Investing Group s.r.o., IČ: 28341406, Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.724,-Kč, 0,22 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 435.392,25 Kč, 54,53 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: LONDON LEGAL SOLUTIONS (UK) LTD, Farringdon Street 32 Londýn EC4A 4HJ, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.500,-Kč, 0,56 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: BB Finance Czech s.r.o., IČ: 24190799, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.930,-Kč, 0,87 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Statutární město Zlín, IČ: 00283924, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 750,-Kč, 0,09 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Kreditech Česká republika s.r.o., IČ: 01561910, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.497,70 Kč, 0,81 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně, IČ: 72080043, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 342,-Kč, 0,04 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Friendly Finance s.r.o., IČ: 24161306, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.188,-Kč, 1,65 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: Collect Partner s.r.o., IČ: 29052149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.500,-Kč, 0,31 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: ECVI group s.r.o., IČ: 24839817, Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.250,-Kč, 0,16 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: FINFAST s.r.o., IČ: 24286168, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.984,-Kč, 0,25 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: Aasa Czech a.s., IČ: 29132720, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.333,32 Kč, 1,67 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 104.160,06 Kč, 13,04 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.627,-Kč, 1,21% z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: Credium, a.s., IČ: 25139886, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.128,98 Kč, 4,15 % z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 17: Intrum Justitia, s.r.o., IČ: 25083236, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9-Prosek, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.610,-Kč, 1,20 % z těchto příjmů,

18/ věřiteli č. 18: AN EURO Group s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5-Košíře, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.208,-Kč, 1,03 % z těchto příjmů,

19/ věřiteli č. 19: Via SMS s.r.o., IČ: 24720275, Lazarská 1719/5, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.800,-Kč, 0,60 % z těchto příjmů,

20/ věřiteli č. 20: Everyday Finance s.r.o., IČ: 01381300, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.675,-Kč, 0,34 % z těchto příjmů,

21/ věřiteli č. 21: UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.133,90 Kč, 0,39 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 9. 6. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 15. 6. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 21. 5. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 věřitele č. 12, a to v částce 5.000,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 5.000,-Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 5278/2015-P-12-2 ze dne 25. 8. 2015; usnesení nabylo právní moci dne 12. 9. 2015. Po právní moci usnesení věřiteli zůstala v předmětném insolvenčním řízení pohledávka ve výši1.984,-Kč, soud proto nerozhodl o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Při přezkumném jednání popřel insolvenční správce rovněž co do výše přihlášené pohledávky věřitele č. 5 v částce 2.100,-Kč, věřitele č. 7 v částce 1.749,65 Kč, věřitele č. 10 v částce 1.250,-Kč, věřitele č. 13 v částce 4.125,48 Kč a věřitele č. 17 v celkové částce 3.620,-Kč. Jelikož věřitelé nepodali žaloby podle ustanovení § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), jsou dané pohledávky zjištěny ve výši uvedené při jejich popření.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku nepodání žalob na určení popřených nevykonatelných pohledávek jejich věřiteli v zákonné lhůtě, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně