KSBR 38 INS 33205/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 33205/2014-B-11

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, a b) Jitka anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

Výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 33205/2014-B-7 ze dne 28. dubna 2015, ve znění usnesení KSBR 38 INS 33205/2014-B-9 ze dne 9. 7. 2015, se mění tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.414,-Kč, 0,42 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Mgr. Alan Havlice, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.087,76 Kč, 0,53 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.377,89 Kč, 2,57 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: O.K.V. Leasing, s.r.o., IČ: 63487063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 106.419,-Kč, 6,94 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Alfa Inkaso, s.r.o., IČ: 29050910, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Nusle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 281.064,-Kč, 18,32 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.129,-Kč, 0,99 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Česká televize, IČ: 00027383, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.169,14 Kč, 0,86 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: JUDr. Marcel Smékal, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,51 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.459,-Kč, 2,38 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 759.257,36 Kč, 49,49 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 23: Intrum Justitia s.r.o., IČ: 25083236, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.270,10 Kč, 2,10 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.402,39 Kč, 2,05 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: Door Financial a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.989,19 Kč, 1,43 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.874,-Kč, 2,08 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: Mgr. Petr Jaroš, IČ: 75066874, 592 12 Sázava 67, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,51 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.775,-Kč, 0,77 % z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 17: Dlužníkův štít, s.r.o., IČ: 02477611, Nademlejnská 600/1, 198 00 Hloubětín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 30.000,-Kč, 1,96 % z těchto příjmů,

18/ věřiteli č. 18: EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 64.974,64 Kč, 4,24 % z těchto příjmů,

19/ věřiteli č. 19: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.395,40 Kč, 1,26 % z těchto příjmů,

20/ věřiteli č. 20: Secapital S.á.R.L., rue du Laboratoire 9, L-1911 Lucemburk, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.173,95 Kč, 0,40 % z těchto příjmů,

21/ věřiteli č. 21: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.079,-Kč, 0,19 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 28. 4. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 12. 5. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 9. 4. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 9, a to ve výši 770,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 770,-Kč usnesením č.j.-P-9-2 ze dne 27. 8. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 15. 9. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku nepodání žaloby na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitelem v zákonné lhůtě, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně