KSBR 38 INS 2813/2016-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2813/2016-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , IČ: 03202496, Štouračova 898/10, 635 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2813/2016-B-5 ze dne 17. 5. 2016 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. června 2016 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.444,-Kč, 1,32 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Půjčka na krátko s.r.o., IČ: 03267440, Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 2.620,-Kč, 0,78 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Simple Money Service s.r.o., IČ: 01773534, Počernická 509, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.100,-Kč, 1,21 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: COOL CREDIT, s.r.o., IČ: 02112621, Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha- Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.767,-Kč, 2,01 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Air Bank a.s., IČ: 29045371, Hráského 2231/25, 148 00 Praha 11-Chodov, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 98.435,37 Kč, 29,20 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.074,-Kč, 2,39 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.008,-Kč, 5,04 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 8: CZ Mini Credit s.r.o., IČ: 24277142, Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.580,53 Kč, 1,66 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 114.343,04 Kč, 33,92 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: Creamfinance Czech, s.r.o., IČ: 24849707, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Holešovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.900,-Kč, 2,94 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: BNP Paribas Personal Finance, reg.č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 75009 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.620,93 Kč, 1,67 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: Berpůjčku s.r.o., IČ: 01461915, Klimentská 1746/52, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.578,88 Kč, 4,92 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: Via SMS s.r.o., IČ: 24720275, Lazarská 1719/5, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.520,-Kč, 4,31 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.682,-Kč, 1,68 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: Perfect Money, s.r.o., IČ: 24774898, Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.859,-Kč, 2,03 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: Everyday Finance s.r.o., IČ: 01381300, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 2.531,-Kč, 0,75 % z těchto příjmů,

17/ věřiteli č. 17: Ferratum Bank p.l.c., High Street 14, SLM 1551 Tagliaferro Business Centre Level 6, Maltská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.080,-Kč, 4,17 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 17. 5. 2016 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 17. 5. 2016.

Věřitel Ferratum Bank p.l.c., High Street 14, SLM 1551 Tagliaferro Business Centre Level 6, Maltská republika, uplatnil jakožto zahraniční věřitel dne 12. 8. 2016 u soudu přihlášku pohledávky č. 17 ve výši 14.080,-Kč.; přihláška pohledávky byla na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 6. 10. 2016 přezkoumána a pohledávka byla zjištěna ve výši 14.080,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo přezkoumáním přihlášky pohledávky č. 17, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka tak, že do něj zařadil pohledávku věřitele Ferratum Bank p.l.c., High Street 14, SLM 1551 Tagliaferro Business Centre Level 6, Maltská republika, a to s účinností od 1. 6. 2016.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 16. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně