KSBR 38 INS 23966/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 23966/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Jílová 4577, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 23966/2014-B-9 ze dne 20. 5. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 3.250,-Kč, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Friendly Finance s.r.o., IČ: 24161306, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.072,-Kč, 4,26 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: RM Investing Group s.r.o., IČ: 28341406, Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.757,-Kč, 1,47 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: LONDON LEGAL SOLUTIONS (UK) LTD, Farringdon Street, first floor 32 Londýn, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.525,50 Kč, 9,67 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: JK Financial, s.r.o., IČ: 24229083, Hálkova 1406/2, 120 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.654,58 Kč, 3,07 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Kreditech Česká republika s.r.o., IČ: 01561910, Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2-Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.650,-Kč, 1,38 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.104,99 Kč, 42,04 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.465,47 Kč, 12,98 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: KVB Finance s.r.o., IČ: 24253669, Mistra Jaroslava Kociana 38, 562 01 Ústí nad Orlicí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.340,-Kč, 2,80 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 157 50 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.853,01 Kč, 13,30 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: AN EURO Group s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5-Košíře, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.591,-Kč, 2,17 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: Mafin SE, IČ: 02337410, Zdíkovská 2970/4, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.177,-Kč, 6,86 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 20. 5. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 9. 6. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 4. 12. 2014 insolvenční správce i dlužník popřeli co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 věřitele č. 10 AN EURO Group s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5-Košíře ve výši 1.200,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 1.200,-Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 23966/2014-P-10-2 ze dne 31. 7. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 18. 8. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení pohledávka v celkové výši 2.591,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí dílčí pohledávky č. 2 u přihlášky pohledávky č. 10, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 23. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně