KSBR 38 INS 18414/2011-B-11
Na všech podáních V této Věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 18414/2011-B-11

Usnesení

Krajský soud V Brně rozhodl samosoudkynívJUDr. J armilou Bej čkovou V insolvenční Věci dlužnice: Irena anonymizovano , anonymizovano , Zižkova 190, 768 33 Morkovice-Slížany, o změně usnesení č.j. KSBR 38 INS 18414/2011-B-7 takto:

I. Za výrok IV. usnesení Krajského soudu V Brně č.j. KSBR 38 INS 18414/2011-B-7 ze dne 20. 3. 2012 s e V kl á d á nově Výrok V. ve znění: Plátci příjmu dlužnice (Břetislav Jelínek-GALANTERIE s.r.o., IČO: 269 49 245, Věžky 76, 768 33 Morkovice-Slížany) se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel příjem dlužnici, ale zasílal jej insolvenční správkyni na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí.

II. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 18414/2011-B-7 ze dne 20. 3. 2012 s e m ě n í tak, že se nově označuje jako výrok VI. a nově se mezi slova: částky, kterou jí plátce důchodu dlužnice a slova: v příslušném měsíci poukáže vkládají slova: a plátce příjmu dlužnice .

Odůvodněnü

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 20. 3. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil Výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 3. 2012.

Dne 14. 3. 2013 sdělila insolvenční správkyně JUDr. Alena Pšejová, PhD., soudu, že dlužnice má nový příjem z dohody o provedení práce u zaměstnavatele Břetislav Jelínek-GALANTERIE s.r.o., IČO: 269 49 245, Věžky 76, 768 33 Morkovice-Slížany. S ohledem na novou strukturu příjmů dlužnice soud změnil usnesení-B-7 ze dne 20. 3. 2012 tak, jak je Výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. pokračování-2-

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenční správkyni a plátci příjmu dlužnice se Však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud V Brně dne 2. dubna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně