KSBR 38 INS 17147/2015-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17147/2015-B-9

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , Brněnská 313, 665 01 Rosice, a b) Lea anonymizovano , anonymizovano , Brněnská 313, 665 01 Rosice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 17147/2015-B-7 ze dne 5. října 2015, se mění tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Door Financial a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 64.999,49 Kč, 7,40 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: ROGIN Zero s.r.o., IČ: 28618416, Žerotínovo nám. 641/15, 750 02 Přerov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 27.496,-Kč, 3,13 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: SUPERMONEY s.r.o., IČ: 29138850, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.700,-Kč, 0,31 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: EC Financial Services a.s., IČ: 24243744, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 -Žižkov, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 16.192,77 Kč, 1,84 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 -Žižkov, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 75.213,71 Kč, 8,56 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: INVESTICE CZ, a.s., IČ: 26283760, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 12.488,-Kč, 1,42 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 347.013,-Kč, 39,49 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: FINFAST s.r.o., IČ: 24286168, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.901,38 Kč, 0,90 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 53.552,-Kč, 6,09 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 75.701,-Kč, 8,62 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.089,78 Kč, 1,72 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 41.895,-Kč, 4,77 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 13: Fair Credit International, SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 35.992,-Kč, 4,10 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 14: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 54.625,06 Kč, 6,22 % z těchto příjmů,

15/ věřiteli č. 15: Via SMS s.r.o., IČ: 24720275, Lazarská 1719/5, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.140,-Kč, 0,13 % z těchto příjmů,

16/ věřiteli č. 16: T&C DOMOV s.r.o, IČ: 27124339, Chudčická 17, 635 00 Brno-Bystrc, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 46.698,-Kč, 5,30 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 5. 10. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 8. 10. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 17. 9. 2015 popřel insolvenční správce co do pravosti nevykonatelné dílčí pohledávky č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 8, č. 9, č. 11 a č. 12 věřitele č. 7: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, v celkové výši 175.757,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 175.757,-Kč usnesením č.j.-P-9-2 ze dne 5. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 27. 11. 2015.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku nepodání žaloby na určení popřených nevykonatelných pohledávek věřitelem č. 7 v zákonné lhůtě, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 4. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně