KSBR 38 INS 13523/2015-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13523/2015-B-10

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Rudolf anonymizovano , anonymizovano , Mlýnská 75, 798 23 Obědkovice, a b) Drahoslava anonymizovano , nar. 21. 11. 1981, Mlýnská 75, 798 23 Obědkovice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 13523/2015-B-5 ze dne 16. září 2015, se mění tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 45.165,-Kč, 5,63 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 389.250,78 Kč, 48,55 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: COOL CREDIT, s.r.o., IČ: 02112621, Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.579,-Kč, 1,57 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Aasa Czech a.s., IČ: 29132720, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.463,48 Kč, 2,18 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 162.551,-Kč, 20,28 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: T&C DOMOV s.r.o, IČ: 27124339, Chudčická 17, 635 00 Brno-Bystrc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.105,-Kč, 1,76 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Český Triangl, a.s., IČ: 25864106, Heršpická 800/6, 639 00 Brno-Štýřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80.043,-Kč, 9,98 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 8: Via SMS s.r.o., IČ: 24720275, Lazarská 1719/5, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.594,-Kč, 0,82 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: AN EURO Group s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5-Košíře, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.295,-Kč, 0,79 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: Collect Partner s.r.o., IČ: 29052149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.932,08 Kč, 2,49 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.900,-Kč, 0,49 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 12: ABEWY EXE GROUP, s.r.o., IČ: 27944514, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3, Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 43.835,-Kč, 5,46 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 16. 9. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 9. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 27. 8. 2015 popřela insolvenční správkyně co do pravosti nevykonatelné dílčí pohledávky věřitele č. 5, a to dílčí pohledávku č. 3 v částce 9.170,-Kč, dílčí pohledávku č. 6 v částce 26.460,-Kč a dílčí pohledávku č. 9 v částce 15.989,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky v popřené výši celkem 51.619,-Kč usnesením č.j.-P-6-2 ze dne 8. 2. 2016 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 8. 4. 2016. Jelikož věřiteli zůstaly v insolvenčním řízení zjištěny pohledávky v celkové výši 162.551,-Kč, soud jeho účast v řízení neukončoval.

Na přezkumném jednání konaném dne 27. 8. 2015 popřela insolvenční správkyně co do pravosti nevykonatelné dílčí pohledávky věřitele č. 7, a to dílčí pohledávku č. 2 v částce 12.000,-Kč a dílčí pohledávku č. 4 v částce 6.669,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřených nevykonatelných pohledávek, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 18.669,-Kč usnesením č.j.-P-8-2 ze dne 31. 3. 2016 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 23. 4. 2016. Jelikož věřiteli zůstaly v insolvenčním řízení zjištěny pohledávky v celkové výši 80.043,-Kč, soud jeho účast v řízení neukončoval.

Na přezkumném jednání konaném dne 27. 8. 2015 popřela insolvenční správkyně co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku věřitele č. 12 ve výši 26.572,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky v popřené výši 26.572,-Kč usnesením č.j.-P-13- 2 ze dne 8. 2. 2016 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 18. 3. 2016. Jelikož věřiteli zůstaly v insolvenčním řízení zjištěny pohledávky v celkové výši 43.835,-Kč, soud jeho účast v řízení neukončoval.

Jelikož v mezidobí došlo ke změně obchodní firmy věřitele č. 2, promítl soud rovněž tuto skutečnost do výroku II. měněného usnesení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí částí pohledávek věřitelů č. 5, č. 7 a č. 12, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně