KSBR 38 INS 1299/2013-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1299/2013-B-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , Francouzská 4026/14, 767 01 Kroměříž, zastoupeného JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1299/2013-B-9 ze dne 16. 1. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 126.837,-Kč, 18,85 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.613,21 Kč, 8,27 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 187.780,43 Kč, 27,91 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.402,93 Kč, 0,65 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: AB 5 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933 WTC Tw, 1077XX Amsterodam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.558,04 Kč, 4,99 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: AB 4 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 102.243,46 Kč, 15,20 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 79.693,13 Kč, 11,84 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Balbec Capital Ltd., registrační číslo: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW4 2EL, London, United Kingdom, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 82.671,34 Kč, 12,29 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 16. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 5. 2. 2014.

Usnesením č.j.-P-6-6 ze dne 16. 2. 2015 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 6 ve výši 87.074,27 Kč věřitele GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 20. 1. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky č. 6, a to dílčích pohledávek č. 2 a 3 v celkové výši 82.671,34 Kč věřitel Balbec Capital Ltd., registrační číslo: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW4 2EL, London, United Kingdom.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka na základě žádosti insolvenční správkyně ze dne 3. 4. 2015 v souladu s touto změnou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Kateřina Korberová samosoudce