KSBR 38 INS 10035/2012-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 10035/2012-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Blatnická 4218/8, 628 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 10035/2012-B-9 ze dne 15. 2. 2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 255.711,-Kč, 26,58 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.265,-Kč, 6,78 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: JUDr. Dalimil Mika LL.M., IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.800,-Kč, 0,81 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.336,36 Kč, 6,79 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.517,60 Kč, 2,03 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: Statutární město Brno (Městská část Brno-Vinohrady), IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.915,-Kč, 1,97 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: AXA životní pojišťovna a.s., IČ: 61859524, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.155,84 Kč, 0,22% z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 60192852, Bělehradská 222/128, 120 21 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 393.176,19 Kč, 40,87 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 76.116,28 Kč, 7,91 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 12: Statutární město Brno (Magistrát města Brna), IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 500,-Kč, 0,05 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 13: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.905,84 Kč, 3,52 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 14: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 538,-Kč, 0,07 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 16: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.326,37 Kč, 0,67 % z těchto příjmů.

14/ věřiteli č. 17: Jansch s.r.o., IČ: 02195798, Lidická 700/19, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.685,73 Kč, 1,73 % z těchto příjmů.

Výrok VII. se vypouští.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 15. 2. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 2. 2013.

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 1. 4. 2015 rozhodl soud o přihlášce pohledávky č. 2 ve výši 16.685,73 Kč věřitele č. 2 NEXUS Financial Services s.r.o., IČ: 29189454, Křenová 306/40, 602 00 Brno, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 31. 3. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky ve výši 16.685,73 Kč věřitel č. 17 Jansch s.r.o., IČ: 02195798, Lidická 700/19, 602 00 Brno.

Věřitel č. 10: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, vzal podáním doručeným soudu dne 5. 8. 2015 přihlášku pohledávky ve výši 59.615,07 Kč ve smyslu § 186 odst. 1 IZ zcela zpět. Usnesením č.j.-P-10-3 ze dne 6. 10. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 59.615,07 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 10. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 10 a změnou v osobě insolvenčního věřitele č. 2, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 23. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně