KSBR 37 INS 7664/2009-B-30
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 7664/2009-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Josefy Faimonové 2223/6, 628 00 Brno, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 37 INS 7664/2009-B-26 ze dne 24.3.2010, o schválení oddlužení se ve výroku II. a III. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli č. 1 EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ: 25117483, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.659,37 Kč měsíční splátku ve výši 5,71 % z těchto příjmů, -věřiteli č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnské náměstí 80, 530 02 Pardubice, IČ: 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 134.012,-Kč měsíční splátku ve výši 45,93 % z těchto příjmů, na úhradu jeho popřené pohledávky ve výši 35.558,-Kč měsíční splátku ve výši 12,19 % z těchto příjmů, -věřiteli č. 4 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 70.233,30 Kč měsíční splátku ve výši 24,07 % z těchto příjmů, -věřiteli č. 5 CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.314,-Kč měsíční splátku ve výši 12,10 % z těchto příjmů, výrok III. zní: Dlužníku se ukládá, aby měsíční splátky určené věřiteli č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnské náměstí 80, 530 02 Pardubice, IČ: 61860069, na úhradu popřené pohledávky ve výši 12,19 % z příjmů hradil v určených lhůtách k rukám insolvenčního správce JUDr. Miroslava Kyprého. Insolvenční správce tyto splátky věřiteli vyplatí neprodleně po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky. Nedojde-li ke zjištění popřené pohledávky, rozdělí insolvenční správce částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku poměrně.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-26 ze dne 24.3.2010 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 31.3.2010, doručeným insolvenčnímu soudu dne 1.4.2010, vzal věřitel č. 3 Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ 25103768 svoji pohledávku v částce 26.974,-Kč zpět. Insolvenční soud proto dle ust. § 184 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen IZ) vzal zpětvzetí přihlášky usnesením ze dne 21.4.2010 na vědomí.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Jelikož věřitel č. 3 vzal svoji pohledávku zpět a podstatně se tak změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání měsíčních splátek, soud usnesení o schválení oddlužení ze dne 24.3.2010 změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. července 2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. Ivana Musilová samosoudce