KSBR 37 INS 6483/2016-A-7
KSBR 37 INS 6483/2016-A-7 REF: 1. Vyhotov originál usnesení, kterým se mění přechozí usnesení 2. doruč -zast. navrhovatele do DS, jinak III.D-čl. A-ó -dlužnlku do DS, jinak III.D -zveřejni V IR

3. Lhůta 15+3

V Brně dne 31.5.16

ifíí. _. Éäišänłł. . ŠELFLĚ.Í E. uäăză mw mw

EE .Ě ..ramhaä

-I 'l 11.... ...In-l

I . . . Ě Ěššššgäš má :A ?umuan

m ?3:2 Em .p EE ?EM měnu

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v! vu' .vv vv I l-vv v'vv vv lv Ivlvvvv

37lNS 6483/2016 Lh 25/6, tisková skupina 9034-6/2016 Lhůta: 25.06.2016

A-7 Usnesení LHŮTA

6483_2016 Holý x A Tradin 2016/06/03 08:53:40 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 11:02:42

Karolína Kulková 03.06.2016 11:16:31

Zprávu vypravil: Doručeno:

03.06.2016 11:02:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 11:16:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 08:53 Kontrolu provedl:

04.06.2016 01 :28

Boháčková IvanaSpisová značkaz37INS 6483/2016 Identifikace dotazu:9034-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 09:00 Kontrolu proved JIKulková Karolína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYpľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trwjx3 Stav DS Přístupná

V

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 IČ: 72015586

Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ

har. 06.11.1980 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzHolý anonymizovano , anonymizovano , Typľ:fyzioká IDzHOLÝ RUDOZOO479 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Holý, Rud anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R