KSBR 37 INS 31488/2013-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 31488/2013-B-18

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , Česká 4751, 760 05 Zlín, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 31488/2013-B-8 ze dne 3.6.2014, o schválení oddlužení se mění tak, že výrok II. v části týkající se poměru pohledávek věřitelů zní:

věřiteli č. 1 RILEX TRADERS, a.s., Radnická 11, 602 00 Brno, IČ 28280857, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.041,-Kč měsíční splátku ve výši 3,11 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 2 PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 118.216,-Kč měsíční splátku ve výši 22,98 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 3 GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.847,15 Kč měsíční splátku ve výši 3,27 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 4 Provident Financial s.r.o., IČ 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.505,-Kč měsíční splátku ve výši 4,18 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 5 COFIDIS s.r.o., IČ 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 44.243,-Kč měsíční splátku ve výši 8,60 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 6 SMART Capital, a.s., IČ 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.090,-Kč měsíční splátku ve výši 7,01 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 7 Via SMS s.r.o., IČ 24720275, Lazarská 1719/5, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.800,-Kč měsíční splátku ve výši 1,13 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 8 BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 42.433,-Kč měsíční splátku ve výši 8,25 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 9 Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 102.546,21 Kč měsíční splátku ve výši 19,93 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 10 LONDON LEGAL SOLUTIONS (UK) LTD, first floor, Farringdon Street 32, EC4A 4HJ, Londýn, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.000,-Kč měsíční splátku ve výši 1,17 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 11 Door Financial a.s., IČ 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.352,-Kč měsíční splátku ve výši 3,18 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 12 Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 88.454,27 Kč měsíční splátku ve výši 17,19 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 3.6.2014 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-P-3-3 ze dne 13.5.2015 rozhodl soud o přihlášce pohledávky č. 3 dílčí pohledávky č. 2 a č. 3 v celkové výši 88.454,27 Kč věřitele GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 14.4.2015 do insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 18 IZ nabyvatel jeho pohledávky č. 3 dílčí pohledávky č. 2 a č. 3 ve výši 88.454,27 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 7221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město. Usnesení nabylo právní moci dne 18.6.2015.

Ke dni účinnosti přeshraniční fúze, tj. k 31.5. 2015, přešel na nástupnickou společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem 75009 Paříž, 1 boulevard Haussmann, Francouzská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod registračním číslem: 542 097 902, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77003, veškerý majetek, dluhy a práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti CETELEM ČR, a.s., dříve se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 250 85 689, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4331. Tuto skutečnost soud promítl ve výroku II. tohoto usnesení.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, rozhodl soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17. srpna 2015

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková