KSBR 37 INS 31467/2012-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 31467/2012-B-19

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , Ukrajinská 551/31, 625 00 Brno, a b) Alena anonymizovano , anonymizovano , Ukrajinská 551/31, 625 00 Brno, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 31467/2012-B-7 ze dne 27.5.2013, o schválení oddlužení se mění tak, že výrok II. v části týkající se poměru pohledávek věřitelů zní:

věřiteli č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 78.384,-Kč měsíční splátku ve výši 10,28 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 2 T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.193,20 Kč měsíční splátku ve výši 2,52 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 3 GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.937,17 Kč měsíční splátku ve výši 5,11 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 4 Provident Financial s.r.o., IČ 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 99.630,-Kč měsíční splátku ve výši 13,07 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 5 COFIDIS s.r.o., IČ 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 86.343,70 Kč měsíční splátku ve výši 11,33 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 6 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., IČ 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.135,50 Kč měsíční splátku ve výši 1,20 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 7 Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 1/196, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.250,-Kč měsíční splátku ve výši 0,43 % z těchto příjmů,

věřiteli Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 44.330,66 Kč měsíční splátku ve výši 5,82 % z těchto příjmů,

věřiteli ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 383.071,23 Kč měsíční splátku ve výši 50,24 % z těchto příjmů.

Výrok III. se vypouští.

Dosavadní výrok IV.-VIII. se označuje jako III.-VII.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 27.5.2013 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Na přezkumném jednání konaném dne 15.3.2013 byla přihlášená nevykonatelná pohledávka věřitele COFIDIS s.r.o., IČ 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, popřena dlužníky co do výše 23.619,-Kč. Věřitel v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (ust. § 198 odst. 1 IZ).

Na přezkumném jednání konaném dne 15.3.2013 byla přihlášená vykonatelná pohledávka věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, popřena dlužníky co do výše 19.389,-Kč. Dlužníci v zákonné lhůtě žalobu o popření vykonatelné pohledávky nepodaly.Vykonatelná pohledávka je zjištěna tehdy, jestliže dlužníci nepodaly včas žalobu o její popření ( ust. § 410 odst. 2 IZ odst. 1 a ust. § 201 odst. 2 IZ.)

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, rozhodl soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17. srpna 2015

JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková