KSBR 37 INS 15217/2010-B-28
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 37 INS 15217/2010-B-28

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Bohumilou Čuprovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 37 INS 15217/2010-B-11 ze dne 11.10.2011, o schválení oddlužení se mění tak, že výrok II. v části týkající se poměru pohledávek věřitelů zní:

věřiteli č. 1 CCRB a.s., IČ 24723576, Olivova 948/6, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.578,78 Kč měsíční splátku ve výši 6,56 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 2 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 130.213,-Kč měsíční splátku ve výši 28,86 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 3 GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.994,01 Kč měsíční splátku ve výši 2,44 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 4 BNP Paribas Personal Finance SA,boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francie, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.225,-Kč měsíční splátku ve výši 3,60 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 6 ESSOX s.r.o., IČ 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.005,13 Kč měsíční splátku ve výši 2,66 % z těchto příjmů,

věřiteli č. 7 Bohemia Factoring, s.r.o., IČ 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 252.205,17 Kč měsíční splátku ve výši 55,88 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-11 ze dne 11.10.2011 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-P-3-3 a KSBR 37 INS 15217/2010-P-4-2 ze dne 2.5.2014 rozhodl soud o přihláškách pohledávky č. 3 ve výši 240.779,03 Kč a č. 4 ve výši 22.420,15 Kč věřitele č. 3 věřitele GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 15.4.2014 do insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 18 IZ nabyvatel jeho pohledávky Bohemia Factoring, s.r.o., IČ 27242617, Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Jelikož se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, rozhodl soud o změně usnesení o schválení oddlužení.

Jelikož ke dni účinnosti přeshraniční fúze, tj. k 31.5. 2015, přešel na nástupnickou společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem 75009 Paříž, 1 boulevard Haussmann, Francouzská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod registračním číslem: 542 097 902, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77003, veškerý majetek, dluhy a práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti CETELEM ČR, a.s., dříve se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 250 85 689, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4331., soud ve výroku II. uvedl nový název subjektu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. srpna 2015 JUDr. Bohumila Čuprová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Sandra Dufková