KSBR 33 INS 6853/2016-A-11
KSBR 33 INS 6853/2016-A-11

Kane. :

1. Usnesení uložené V adresáři jako 33 INS 6853-2016 anonymizovano Doležal-autoremedura : a) vyhotovte b) zveřejněte V insolvenčním rejstříku e) doručte do DS, pokud není DS, vyhotovte protokol a zašlete zvlášť obálkou Typ III., DZ

-dlužníku na adresu pro doručování

2. Zveřejněte V insolvenčním rejstříku referát s mundačním razítkem.

V Brně dne 20. května 2016

Mgr. Lucie Beranová V. r.

Došlo: 20. 5. 2016 Vypraveno: 23. 5. 2016 Pavlína Tkaná V. r.

*Š šířil...-_ _ šąíäií

šäšíš a.

ĚMĚ E ME. Ě EEE Guam EEE

Šš_______ä_=_g___=.2=__š _..

..EE .š EĚEEEĚ D _ Targeümmww m7: mm .Em-mu

__. a __ :EE :EĚE 5. E.. I z I

E ?5:2 mwmämă mEm a. šum Ěää

:Em

-lSpisová značkaz33INS 6853/2016 Identifikace dotazu:72873-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 10:20 Kontrolu provedl: Tkaná Pavlína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzDoležal anonymizovano , anonymizovano , Typľppdhikajíc lDzDOLEŽALMICH27ll89 l IC: 03578682, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Doležal, anonymizovano , 27.ll.l989, 03578682 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R