KSBR 33 INS 26858/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 33 INS 26858/2015 Krajskému soudu v Brně Ze dne: 2.12.2015 Husova 15 Naše spis.zn.: 1 VSOL 1281/2015-A-13 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 11. prosince 2015

¨

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn., který byl odvolacímu soudu předložen dne 2.12.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužníka Radomíra Fialy ze dne 17.11.2015 (A-10), proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.11.2015, č.j. KSBR 33 INS 26858/2015-A-7.

Soud prvního stupně při předložení spisu zřejmě přehlédl, že dlužník v rámci tohoto odvolání současně vznesl námitku podjatosti vůči rozhodující soudkyni JUDr. Vlastě Hermanové, neboť se k této námitce ve smyslu ustanovení § 15b odst. 1 o.s.ř. dosud nevyjádřila.

Proto až po jejím vyjádření k této námitce podjatosti, předložte spis odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu