KSBR 33 INS 20461/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 33 INS 20461/2014 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 620/2016-B-111 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 BRNO telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 6.května 2016

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky KSBR 33 INS 20461/2014, pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení dlužníka Cooptel, stavební a.s., IČ: 25560271.

Věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání věřitele PRIMGEO, spol. s r.o., se sídlem Potocká 58/7, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 44012578, proti usnesení ze dne 7. 3. 2016, č.j.-B-98, kterým byl schválen reorganizační plán dlužníka ze dne 4. 2. 2016. Odvolatel PRIMGEO, spol. s r.o., však nezaplatil soudní poplatek splatný podáním odvolání. Proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyzval odvolací soud odvolatele, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení zaplatil soudu prvního stupně soudní poplatek z odvolání, a to buď v kolcích, nebo na označený účet Krajského soudu v Brně. Tato výzva byla odeslána odvolateli do jeho datové schránky dne 6. května 2016. Odvolací soud proto vrací spis Vašemu soudu s tím, aby jej znovu předložil po zaplacení soudního poplatku, a v případě, pokud odvolatel soudní poplatek nezaplatí, aby řízení zastavil.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu

Příloha: spis