KSBR 32 INS 7515/2015-A-20
Ref. kanc.

KSBR 32 INS 7515/2015-A-20/2

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR:> originál založ do listinného spisu

Zašli: dlužmk: DS- pošta, typ III

PM

Lhůta: // Kalendář: // V Brně dne: 13.6.2016Kancelaři předáno: 14.6.2016Odesláno: 14.6.2016

J UDr. Jaroslav Pospíchal samosoudce

Spisová značka:32INS 7515/2015 Identifikace dotazu:17079-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:14.06.2016 09:46 Kontrolu provedlzubršálková Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzAntoš anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzANTOŠ LUKÁ131087 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Antoš, Lu anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R