KSBR 32 INS 2389/2016-A-10
Ref. kanc.

KSBR 32 INS 2389/2016-A-10/3

ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO SOUDU V OLOMOUCI:> originál založ do listinného spisu

Zašli: dlužmk: DS- pošta, typ III

PM

Lhůta: // Kalendář: // V Brně dne: 26.5.2016Kancelaři předáno: 1.6.2016Odesláno: 1.6.2016

J UDr. Jaroslav Pospíchal samosoudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

32INS 2389/2016

VIVIva-lvvv vvv v-vlv I l I I v

A-10 Usn. VS, tisková skupina 62243-512016

LHŮTA

Lhůta: 10.07.2016

392-16.docx 2016/05/19 10:54:17 LIMAN spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 25300105, právnická, ID: LIMAN SP025300105 1

Typ DS: P0

LIMAN spol. s r.o. v likvidaci, Lipník 10, 67552 Lipník, CZ

ID DS: ngiimd9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.201610:07:38

01.06.201610:07:38

01.06.201613:56:00

03.06.2016 06:37 02.06.2016 01:13

Lenka Maršálková 01.06.2016 13:56:00

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Maršálková LenkaSpisová značkaz32INS 2389/2016 Identifikace dotazuz62243-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 08:05 Kontrolu provedlzubršálková Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:l adresátůAdresátzLIMAN spol. s r.o. v likvidaci, TYPľprávnická IDzLIMAN SP025300105 l IČ: 25300105, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ngiimd9 Stav DS Přístupná

Název DS firma: LIMAN spol. s r.o. V likvidaci IČ: 25300105 Adresa: 10, 67552 Lipník, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R