KSBR 31 INS 14916/2010-B-42
Číslo jednací: KSBR 31 INS 14916/2010-B-42

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Alenou Knapilovou v insolvenčním řízení dlužníka a) Peter anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Miroslava anonymizovano , nar. 23.4.1973, oba bytem Těmická 1166, 696 81 Bzenec

o změně usnesení č.j. KSBR 31 INS 14916/2010-B-11 ze dne 1.6.2011, ve znění usnesení ze dne 10.8.2012

takto:

I. Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSBR 31 INS 14916/2010-B-11 ze dne 1.6.2011, ve znění usnesení ze dne 10.8.2012, o schválení oddlužení, se ve výroku II. mění tak, že výrok II., v části týkající se poměru pohledávek věřitelů, zní:

-věřiteli CREDIT CAPITAL, s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 27670848, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 171.833,00 Kč, tj. 4,66 % z těchto příjmů, -věřiteli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, Zelené předměstí IČO: 45534306, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 3.829,00 Kč, tj. 0,10 % z těchto příjmů,

-věřiteli Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, jiné reg. č. 132781, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 103.330,20 Kč měsíční splátku ve výši 2,80 % z těchto příjmů,

-věřiteli PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 24/941, 530 02 Praha 1, IČ: 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 275.056,00 Kč měsíční splátku ve výši 7,46 % z těchto příjmů, -věřiteli Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČO: 26978636, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 105.660,47 Kč, tj. 2,87 % z těchto příjmů,

-věřiteli Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 148.994,32 Kč, tj. 4,04 % z těchto příjmů, -věřiteli CCRB a.s., Olivova 948/6, 110 00 Praha, IČO: 24723576 (dříve V Celnici 1031/4, 110 00 Praha), na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 101.041,66 Kč, tj. 2,74 % z těchto příjmů,

-věřiteli Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČO: 60193336, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 44.262,06 Kč, tj. 1,20 % z těchto příjmů, -věřiteli Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 841.900,28 Kč měsíční splátku ve výši 22,84 % z těchto příjmů, -věřiteli Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00, Praha 1-Malá Strana, IČO: 272 42 617, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 34.068,88 Kč, tj. 0,93 % z těchto příjmů, -věřiteli E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČO: 26078201, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 14.051,00 Kč, tj. 0,38 % z těchto příjmů, -věřiteli COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27179907, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 88.982,56 Kč měsíční splátku ve výši 2,41 % z těchto příjmů, -věřiteli GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, IČO: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 275.328,10 Kč měsíční splátku ve výši 7,47 % z těchto příjmů, -věřiteli Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45, Praha 3, IČO: 49241257, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 29.516,16 Kč, tj. 0,80 % z těchto příjmů, -věřiteli Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 4.314,00 Kč, tj. 0,12 % z těchto příjmů, -věřiteli ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, ČO: 26764652, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 309.072,00 Kč, tj. 8,38 % z těchto příjmů,

-věřiteli CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.081.008,00 Kč měsíční splátku ve výši 29,32 % z těchto příjmů, -věřiteli NEXUS Financial Services s.r.o., Křenová 306/40, 602 00 Brno, IČO: 29189454, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 15.000,00 Kč, tj. 0,41 % z těchto příjmů, -věřiteli SMART Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČO: 26865297, na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 39.491,00 Kč měsíční splátku ve výši 1,07 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-11 ze dne 1.6.2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům, usnesení nabylo právní moci dne 3.6.2011. Usnesením č.j. KSBR 31 INS 14916/2010-B-29 ze dne 10.8.2012 soud změnil splátkový kalendář.

Dle ust. § 407 odst. 3 IZ soud i bez návrhu změní rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Usnesením č.j.-P-12, ze dne 28.2.2013, soud vyhověl návrhu věřitele č. 11 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4-Michle, IČO: 649 48 242, aby do insolvenčního řízení na jeho místo vstoupil nabyvatel pohledávky č. 12-obchodní společnost Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00, Praha 1-Malá Strana, IČO: 272 42 617.

Usnesením č.j. KSBR 31 INS 14943/2010-P19-3, ze dne 16.9.2013, vzal soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 19 věřitele: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, a to ve výši 23.969,65,-Kč. Věřitel zůstal nadále přihlášen s pohledávkou ve výši 29.516,16 Kč.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud i bez návrhu splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle poměru pohledávek věřitelů.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18.2.2014

JUDr. Alena Knapilová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Barbora Damborská