KSBR 30 INS 16006/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 30 INS 16006/2011 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 3 VSOL 217/2012-A-20 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 658 38 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 13.4.2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme Vám shora označený spis zatím bez věcného vyřízení, neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně a o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2012, č.j.-A-13, nelze zatím rozhodnout.

Soud prvního stupně se dosud nepostaral o odstranění vady odvolání spočívající v absenci vlastnoručního podpisu dlužnice na tomto podání (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.2.2012, č.j.-A-16, výzvu k odstranění této vady odvolání neobsahovalo).

Je proto třeba, aby se soud prvního stupně postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. o odstranění této vady odvolání dlužnice postaral.

Poté předložte spis opakovaně odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou. V Olomouci dne 13.4.2012

JUDr. Radka Panáčková v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Vladimíra Kvapilová

Přílohy 1 x předkládací zpráva A-18 1 x přípis